Over vzw Veldwerk

Akkervogelbescherming heeft al een flinke weg afgelegd in Vlaanderen. Al meer dan 10 jaar zitten ondermeer de beheerovereenkomsten voor akkervogels in de lift en nam het aantal deelnemende landbouwers elk jaar toe. Dat is hoopgevend, maar kan voorlopig de achteruitgang van akkervogels enkel vertragen maar niet keren. 

Akkervogels beschermen in een modern landbouwlandschap is vaak complexer dan gedacht. Succesvolle praktijken in binnen- en buitenland tonen aan dat maatregelen maar werken wanneer hun ontwerp en beheer goed afgestemd is op de specifieke noden van de soorten die we willen beschermen. Ook landschapskwaliteit en teelten zijn doorslaggevend. Die kennis is niet altijd beschikbaar voor elke soort of landschap en moet daarnaast ook zijn weg nog kunnen vinden naar beleid, instrumenten en uitvoerders.

In 2021 namen vijf akkervogel-experten met een hart voor de boerenstiel het initiatief om vzw Veldwerk boven het doopvont te houden. Deze nieuwe vereniging zal een professionele werking uitbouwen rond ‘kennisgedreven’ akkervogelbescherming. Vzw Veldwerk zal relevante informatie en expertise over akkervogels verder uitdiepen en verzamelen zodat ze doorgang kan vinden naar het terrein en naar alle betrokken doelgroepen, landbouwers niet in het minste. 

In april 2022 startte de vereniging met het project ‘Kennisloket Akkervogels’ en krijgt daarvoor de steun van de Vlaamse Overheid. Binnenkort wordt hiervoor een website uitgebouwd. 


©vzw Veldwerk

Free Joomla templates by Ltheme